PROPOZICE

SCHROTHŮV LIPOVSKÝ PULLING

V. ročník

Termín konání:11.5.2002
Pátek - 10.5. nepovinné tréninky
Sobota - 11.5. závod od 10.00 hod, prezentace do 9.00 hod.
Místo konání: Lipová-lázně v areálu MIROSLAV
Kategorie dle pravidel ČMPP: A - psi do 28 kg   D - feny do 23 kg
B - psi 28 - 40 kg   E - feny 23 - 31 kg
C - psi nad 40 kg   F - feny nad 31 kg
Při presentaci bude provedeno převážení psů.
Absolutním vítězem se stává pes,(fena) který(á) utáhne nejvyšší násobek své váhy.
Startovné: 130,- Kč, každý další pes 80,- Kč, platí se při prezentaci
Přihlášky: do 3.5.2002, po uzávěrce startovné 150%
Ubytování: V místě závodu (chata nutno objednat na tel. 0645/421380), nebo ve vlastních stanech (40 Kč za stan).
Poznámky
Trať délky 6 m , koleje
Čas na jeden pokus 90 vteřin
Počet pokusů v soutěži 8 + 1 opravný
Psi musí být v době od 22.00 do 6.00 uloženi v boxech
Soutěž proběhne dle schválených pravidel Českomoravského pullingového poháru
Ředitel závodu: Mgr.Gejza Sóky
Hlavní rozhodčí: Zbyněk Diblík

Kontakt:

Mgr. Gejza Sóky   Zbyněk Diblík
Lipová-lázně 195   mobil:0605/145306
790 61 Lipová Lázně   zbynek.diblik@cbox.cz
tel. 0645/421459 mobil.0724/236568
g.soky@seznam.cz