Logo klubu Obri skaly

Na Keprniku (1423m n.m.), v pozadi Praded